Het keurmerk waar ú zwaar
aan mag tillen!

"De periodieke veiligheidskeuring voor
mobiele, intern transportmiddelen"

Waarom het VeBIT-keurmerk
Sinds 1 juli 1997 is de Arbeidsomstandigheden-wetgeving van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige arbeidsmiddelen aan personeel bij de werkgever. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van deze wetgeving. Als alleen de ondernemer zelf met deze arbeidsmiddelen werkt is de regeling niet van toepassing.

VeBIT-keurmerk
Op grond van genoemde wetgeving is door de Verenigde Bedrijven Intern Transport (VeBIT) het initiatief genomen om te komen tot een kwaliteitszorgsysteem voor het uitvoeren van veiligheids-keuringen. Met dit zorgsysteem is het mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mobiel intern transportmaterieel. Het zorgsysteem beschrijft de inhoud van de keuring en stelt eisen aan zowel het keurend bedrijf als de keurmeester.

"Wist u dat wij sinds 2 jaar het VeBIT certificaat mogen hanteren? We zijn het énige(!) VeBIT erkend keurend bedrijf op Goeree-Overflakkee en omstreken. Iets waar we met recht trots op zijn!"

Kwaliteitscontrole
Een keuringssysteem is pas compleet als er periodiek onafhankelijke controles plaatsvinden. Daarom voeren - in opdracht van VeBIT - specialisten van een onafhankelijke instelling, door middel van steekproeven, geregeld herkeuringen uit. Als er onregelmatigheden worden geconstateerd, bepaalt de Technische Commissie van VeBIT of de betreffende keurmeester een sanctie zal worden opgelegd.

Onderhoud en keuring
De VeBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:

  • Het transportmiddel staat niet langer stil dan noodzakelijk;
  • De aangebrachte sticker geeft de garantie dat geen enkel veiligheids-aspect of onderdeel over het hoofd is gezien.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Kijkt u ook eens op [www.vebit.nl].